Home » Community, Spiritual

Wat om te doen wanneer iemand sterf

8 November 2009 No Comment

Wanneer daar ‘n afsterwe is kan dit tot verwarring en verhoogde stresvlakke lei. Daarom is dit belangrik om vooraf te weetsterfwatter stappe geneem moet word.

Indien iemand tuis tot sterwe kom moet ‘n dokter ontbied word wat dan ‘n mediese sertifikaat sal voltooi waarin die oorsaak van dood verstrek word.

Wanneer ‘n persoon in ‘n hospital tot sterwe kom word ‘n mediese sertifikaat deur die dokter aan diens uitgereik. In die geval van ‘n onnatuurlike sterfte moet dit aan die polisie gerapporteer word. Die oorledene word dan na die staatslykhuis geneem waar die oorsaak van die dood vasgestel word alvorens die mediese sertifikaat uitgereik is en die oorledene deur die begrafnisonderneming afgehaal kan word.

Die oorskot van ‘n miskraam wat binne die eerste 26 weke van swangerskap plaasvind word deur die hospital verwyder. Die dood van babas ouer as 26 weke word by die Departement van Binnelandse Sake geregistreer. Die familie is verplig om die oorskot van die baba te begrawe of te laat veras.

In die meeste gevalle word orgaanskenkings deur hospitale hanteer omdat die tydsverloop ‘n belangrike rol speel. Nadat orgaanskenking plaasgevind het, word die oorskot deur die begrafnisonderneming begrawe of veras.

Staatsbegrafnisse vir behoeftiges word deur die verskillende begrafnisondernemings wie kontrakte met die Staat gesluit het, hanteer. Wanneer u die begrafnisonderneming skakel moet u die volle name, identiteitsnommer, adres en waar die persoon gesterf het asook die besonderhede van die persoon wat vir die begrafnisreëlings verantwoordelik is, verstrek.

Die begrafnisreëlings kan of by die begrafnisondernemer se perseel of indien verkies, by u huis getref word. Dokumente wat benodig sal word is die identiteitsdokument van die oorledene, mediese sertifikate en enige begrafnispolisse, al is dit deur ‘n ander begrafnisonderneming uitgereik.

Besluite wat die familie moet maak, is byvoorbeeld die tipe begrafnis of ‘n verassing, die tipe diens en waar dit gehou moet word. Watter tipe kis gebruik gaan word, watter klere die oorledene mee aangetrek moet word en of die oorledene voor die diens besigtig gaan word.

Dan ook die datum, plek en tyd van die diens, wie die diens gaan lei en watter orrelis gebruik gaan word. Enige spesiale musiek en watter liedere gesing gaan word is ook belangrik.

Moet daar kennisgewings in die plaaslike koerante geplaas word aldan nie. Ook moet besluit word op die tipe blomme en of dit met die kis moet sak of bo-op die graf moet wees. Moet in plaas van blomme donasies aan welsynsorganisasies gemaak word.

Baie belangrik is ook die naam van die draers van die kis by die plek waar die diens gehou gaan word en by die begraafplaas gaan wees.

In die geval van ‘n verassingsdiens, moet daar besluit word wat met die as gaan gebeur. Die begrafnisondernemings is kundig en sal u met al die nodige reëlings kan bystaan.

Comments are closed.