Home » Arts & Culture, Community

SAW Muur soek name

13 March 2010 No Comment

Die SA Weermag Muur van Herinnering is op 25 Oktober 2009 tydens ’n onvergeetlike kransleggingsgeleentheid ingewy en meer as ‘n honderd kranse is gelê en kruise geplant.

Dit is bygewoon deur talle naasbestaandes van persone wat hul lewens verloor het gedurende die tydperk 31 Mei 1961 (Republiekwording) en 27 April 1994 (die datum waarop die SA Weermag in die nuwe SA Nasionale Weermag opgeneem is).

Daar is besluit om met ingang van 2011 jaarliks op die Sondag naaste aan 31 Mei, ’n groot herdenkingsdiens by die SA Weermag Muur van Herinnering op die Voortrekkermonument Erfenisterrein te hou.

As gevolg van al die aktiwiteite wat oor die betrokke tydperk die 2010 Wêreldsokkerreeks voorafgaan, sal die jaarlikse herdenkingsdiens vanjaar eers op Sondag, 15 Augustus plaasvind.

Die tyd sal graag intussen gebruik word om te verseker dat enige ontbrekende name wat op die Muur hoort, voor 15 Augustus op die panele wat spesiaal vir díe doel oopgelaat is, aangebring word.

Naasbestaandes en ander belangstellendes word dringend versoek om sodanige name aan die Voortrekkermonument deur te gee, sodat dit geverifieër en die nodige gravering betyds gedoen kan word.

Die volgende inligting, sover moontlik, per geval benodig: Volle voorletters en van, rang, jaartal, weermagsdeel en oorsaak van dood.

Dit is nie net die name van persone wat tydens gevegsoperasies gedood is nie, maar ook ander wat oor die betrokke tydperk in die SA Weermag gedien en gesterf het wie se name ingesluit kan word.

Volgens die Hoof Uitvoerende Beampte van die Voortrekkermonument, genl-maj (aft) Gert Opperman, word daar eerder gekyk na redes waarom ’n naam op die Muur ingesluit kan word, as na redes waarom die naam uitgesluit moet word.

Daar verskyn reeds 2 489 name op die SAW Muur van Herinnering, insluitend díe van 516 Swart soldate wat in diens van die SA Weermag gesterf het en ’n totaal van 772 wat tydens gevegsoperasies gedood is.

Benewens die feit dat die SA Weermag Muur van Herinnering by die Voortrekkermonument baie meer volledig en op datum is as die by Fort Klapperkop, is dit ook baie meer sigbaar en toeganklik, ook vir fisies-gestremde persone, en word dit gestut deur die VTM se uitstekende infrastruktuur en parkeer- en onthaalfasiliteite.

Persone wat graag wil navraag doen oor name wat reeds op die Muur is of  besonderhede wil deurgee van verdere name wat aangebring behoort te word, word vriendelik versoek om te skakel met die navorser, mev Estelle Pretorius, by navorsing@voortrekkermon.org.za of 084 337 9505 of 012 325 7885 gedurende werksure.

Persone wat ook net graag hul name op die gastelys vir die kranslegging van 15 Augustus 2010 geplaas wil hê, kan hul besonderhede ook aan Mev Pretorius deurgee.

Die inwydingsplegtigheid van 25 Oktober 2009 is intussen op ’n uiters treffende DVD vasgelê, wat teen R80,00 elk, plus R10,00 posgeld, te koop is. Bestellings kan by Mev Pretorius geplaas word.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.