Home » Community

Buitelandse kenners besoek die Universiteit van Pretoria

14 February 2011 No Comment

Die Universiteit van Pretoria (UP) is besorg oor sy studente se akademiese en persoonlike sukses.

By UP oorskry die sukses en deursetsyfer van voorgraadse studente nasionale asook internasionale standaarde, en steeds is die Universiteit nie tevrede met hierdie uitnemendheid nie.

Sedert 2009 is prof Nthabiseng Ogude, die Viserektor: Onderrig en Leer, aan die hoof van ’n beheerkomitee vir studentebehoud en sukses.

Die komitee het met die daarstelling van fakulteitsgebaseerde modelle vir studenteondersteuning verskeie suksesse behaal.

Sedert 2011 is ’n nuwe inisiatief die verlenging van die eerstejaarstudente se oriënteringsperiode, om hulle sodoende met die nodige akademiese oriëntering toe te rus.

In ooreenstemming met hierdie nuwe oriënteringsinisiatief is ’n besoek deur twee kenners afkomstig van die John N Gardner Institute for Excellence in Undergraduate Education in Bervard, Noord-Carolina in die Verenigde State.

Prof John Gardner en dr Betsy Barefoot sal tydens hulle besoek gesprekke met verskeie personeelgroepe op die Kampus voer, ten einde inligting te verskaf rondom die bystaan van studente tydens die oorgang vanaf hoërskool na universiteit, asook hoe om studenteleer en -retensie te verbeter.

Op Maandag 24 Januarie 2011, het prof Gardner en dr Barefoot deelgeneem aan die Senaatskonferensie ‘Die rol van hoofde van akademiese departemente in die Universiteit van Pretoria se akademiese strategie’.

Die besoekers het ’n internasionale perspektief gebied, wat aanvoer dat die nastreef van hierdie doel gegrond moet wees binne gehaltebevordering in die student se algehele ervaring, vanaf die eerste jaar tot die gradeplegtigheid.

Prof Gardner en dr Barefoot sal ook ’n simposium fasiliteer wat daarop sal fokus om die uitdagings ten opsigte die gaping tussen skool en universiteit te oorbrug.

Skoolhoofde, eerstejaardosente en eerstejaarstudente wat die simposium bywoon sal hulle persepsies rakende die uitdagings wat studente tydens die oorgang tussen skool en universiteit teëkom, deel.

Die oorhoofse doel van die gesprekke is om die verbintenis tot toegewyde aandag aan eerstejaarstudente te verdiep, asook om beter retensie, slaag- en deursetsyfers te verseker.

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.