Home » Community

95 Jaar by monument gevier

21 June 2009 No Comment

Mnr S.G.J. van Niekerk, voormalige Administrateur van Transvaal, het op Maandag, 11 Mei sy vyf-en-negentigste verjaarsdag met ‘n middagete by die Voortrekkermonument gevier.95jaar

Mnr van Niekerk was van 1966 tot 1979 Administrateur van Transvaal. Die middagete is bygewoon deur die Voorsitter van die VTM Direksie, Len Dekker en die HUB, Gert Opperman. ‘n Spesiale verjaarsdagbundel met foto’s van al die ou administrateurs van Transvaal, is tydens die ete aan mnr van Niekerk, met wie dit ten spyte van sy hoë ouderdom baie goed gaan, oorhandig.

Sybrand Gerhardus Johannes van Niekerk is op 11 Mei 1914 in die distrik Vryburg gebore. Hy matrikuleer in 1931 aan die Schweizer Reneke Openbare Skool en kwalifiseer as onderwyser aan die Potchefstroomse Universiteitskollege. In 1940 behaal mnr. Van Niekerk die B.Com-graad.  In Maart 1949 word mnr.

Van Niekerk tot LPR vir die kiesafdeling Losberg gekies en in 1958 word hy LUK. Nadat hy bedank het as Administrateur van Transvaal, was hy LV vir die kiesafdeling Koedoespoort tot in 1981. Mnr. Van Niekerk het op kultuurgebied ‘n groot bydrae gelewer as onder andere voorsitter van die Republiekfeeskomitee, die Strydom Monumentfonds en die Verwoerd Monumentfondstrust.

Hy was ook reeds sedert sy dae as LUK tot 1979 voorsitter van die Beheerraad van die Voortrekkermonument. Talle skole, brûe, inrigtings en ander openbare plekke is na mnr. Van Niekerk vernoem en hy het verskeie toekennings ontvang, waaronder die Dekorasie vir Voortreflike Diens, ‘n Ere-doktorsgraad van die Randse Afrikaanse Universiteit (Universiteit van Johannesburg) en ‘n Erepenning van die Transvaalse Onderwysdepartement.

Comments are closed.